• banner

Aký je rozdiel medzi priemyselným zariadením na odstraňovanie prachu a metódami odstraňovania prachu?

Priemyselné zariadenia na odstraňovanie prachu Zariadenie, ktoré oddeľuje priemyselný prach od spalín, sa nazýva priemyselný zberač prachu alebo priemyselné zariadenie na odstraňovanie prachu.Výkonnosť odlučovača je vyjadrená množstvom plynu, s ktorým je možné manipulovať, stratou odporu a odstránením prachu pri prechode plynu cez odlučovač.Zároveň cena zberača prachu, náklady na prevádzku a údržbu, krátka a jednoduchá obsluha a riadenie sú tiež dôležitými faktormi pri zvažovaní jeho výkonu.

S rýchlym rozvojom ekonomiky sa zariadenie, ktoré oddeľuje priemyselne vytvorený prach od spalín, nazýva priemyselný zberač prachu alebo priemyselné zariadenie na odstraňovanie prachu a metóda odstraňovania prachu je len zručnosť.

Priemyselné zariadenia na odstraňovanie prachu zahŕňajú vreckový filter, zberač prachu filtračnej vložky a elektrostatický odlučovač.Aby sa ušetrila pracovná sila a materiálne zdroje a zlepšilo sa zachytávanie častíc, je integrovaných niekoľko mechanizmov na odstraňovanie prachu, ako napríklad nabitý vreckový filter a práčka nabitých kvapiek.nový zberač prachu.

Rozdiel medzi priemyselným zariadením na odstraňovanie prachu a metódami odstraňovania prachu spočíva v princípe.Spôsob odstraňovania prachu je stelesnený gravitáciou, zotrvačnosťou, cyklónovými separátormi a látkovými vreckami.

2


Čas odoslania: 17. apríla 2022