• banner

Zariadenia na odsírenie a denitrifikáciu spalín

  • Desulphurization dust collector

    Odsírovací zberač prachu

    Odsírenie je technológia na kontrolu emisií oxidu siričitého.Odstraňovač prachu dokáže nielen odstraňovať oxid siričitý v spalinách, ale tiež produkovať hnojivá na báze síranu amónneho s vysokou pridanou hodnotou.