• banner

Vysokonapäťový elektrostatický lapač dechtu

  • Esp Wet Electrostatic Precipitator For Boiler Flue Gas Desulfurization

    Esp Wet elektrostatický odlučovač na odsírenie spalín z kotla

    Podľa typu konštrukcie elektrického lapača dechtu existujú štyri druhy vertikálne (koncentrické kruhové, rúrkové, bunkové) a horizontálne.Vertikálny elektrický lapač dechtu sa skladá hlavne z plášťa, zrážacieho pólu, korónového pólu, horných a dolných závesov, dosky na prerozdelenie plynu, parnej fúkacej a umývacej trubice, izolačnej skrinky a podávacej skrinky atď., Ktoré sa používajú hlavne na čistenie spalín. plynový generátor s koksom ako surovinou a uhlím ako surovinou.Horizontálny elektrický lapač dechtu sa široko používa na regeneráciu dechtu z odpadového plynu produkovaného pražiarňou v uhlíkovej továrni.Má vlastnosti malého objemu, priameho získavania dechtu, bez sekundárneho čistenia a konštrukcie sedimentačnej nádrže.